CV w branży IT

Branża IT jest obraża która wymaga bardzo dużych umiejętności komputerowych od swoich pracowników. Dlatego też, pisząc CV IT jak należy zwrócić szczególną uwagę na profesjonalizm naszego pisma. Już samo napisanie CV druk listu motywacyjnego powinny prezentować nasze umiejętności oraz poważne podejście do tematu rekrutacji na dane stanowisko.

W zależności od tego jakie posiadamy wykształcenie czy też doświadczenia, powinniśmy zacząć nasze CV od informacji najbardziej obszernych. Dlatego też jeżeli posiadamy bardzo duże doświadczenie, powinniśmy to w pierwszej kolejności zawrzeć, opisując każdą pracę poprzez wypunktowanie umiejętności jakie tam zdobyliśmy lub też zadania jakie należy do naszych obowiązków.

Na kolejnym etapie pisania CV powinniśmy zabrać wszystkie informacje dotyczące naszego wykształcenia, takie jak na przykład skończone szkoły i uczelnię, a także kursy i szkolenia. W kwestii kursów i szkoleń powinniśmy zastosować tą samą metodę co w przypadku opisywania doświadczenia, to znaczy powinniśmy opisywać od punktów wszelkie umiejętności które zdobyliśmy na danych kursach lub szkoleniach.